Dzień: 2023-09-01

Google Ads a YouTube: Reklama wideo jako skuteczny kanał promocji. Google Ads i YouTube stanowią potężne narzędzia marketingowe, które mogą znacznie zwiększyć zasięg i skuteczność kampanii reklamowych. Reklama wideo na YouTube stała się niezwykle popularna w ostatnich latach, przyciągając ogromne grupy odbiorców i oferując przedsiębiorcom unikalne możliwości dotarcia do swojej docelowej grupy klientów. Dzięki szerokiemu…