Dzień: 2023-07-05

A/B testing w Google Ads: Jak doskonalić skuteczność reklam? A/B testing, czyli testowanie AB, jest niezwykle ważnym narzędziem w doskonaleniu skuteczności reklam w Google Ads. Polega ono na porównywaniu dwóch wariantów reklamy i analizowaniu, który z nich przynosi lepsze rezultaty. Dzięki A//B testingowi można dowiedzieć się, jakie elementy reklamy są najbardziej przekonujące dla odbiorców i…